Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam

Mỹ mất “ngôi á quân” đối tác thương mại với Việt Nam Mỹ đã nhường vị trí "á quân" đối tác thương mại của Việt Nam cho Hàn Quốc...

Mỹ mất “ngôi á quân” đối tác thương mại với Việt Nam
Mỹ đã nhường vị trí "á quân" đối tác thương mại của Việt Nam cho Hàn Quốc...

Mỹ mất “ngôi á quân” đối tác thương mại với Việt Nam
Mỹ mất “ngôi á quân” đối tác thương mại với Việt Nam
Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.
BẠCH DƯƠNG
Tổng cục Hải quan vừa công bố tình hình xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2017 với những điểm đáng chú ý đến từ việc nhập siêu lớn của khối doanh nghiệp trong nước và Mỹ đã đánh mất vị trí đối tác thương mại lớn thứ hai tại Việt Nam.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tháng 5 đạt 36,39 tỷ USD, góp phần đưa kim ngạch luỹ kế 5 tháng đầu năm lên 162,45 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, xuất khẩu đạt 79,98 tỷ USD - tăng 18,4%, còn nhập khẩu đạt 82,47 tỷ USD - tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Chiếm vị trí chủ đạo, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 106,5 tỷ USD - tăng 23,7%, tương ứng tăng 20,39 tỷ USD, so với cùng kỳ.

Trong đó, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 56,66 tỷ USD - tăng 20% và nhập khẩu là 49,84 tỷ USD - tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hoá thâm hụt thêm 528 triệu USD trong tháng 5. Do đó, thâm hụt thương mại 5 tháng đầu năm của cả nước đã tăng lên mức 2,5 tỷ USD.

Trong khi cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5 đạt mức thặng dư 1,6 tỷ USD, đưa thặng dư của khối này trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 6,81 tỷ USD.

"Cán cân thương mại của khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục mất cân đối trong tháng 5/2017 với mức thâm hụt 2,13 tỷ USD, đưa cán cân của khối doanh nghiệp trong nước 5 tháng năm 2017 thâm hụt 9,31 tỷ USD", Tổng cục Hải quan nhấn mạnh.

Mỹ mất “ngôi á quân” đối tác thương mại với Việt Nam 1

Mỹ mất “ngôi á quân” đối tác thương mại với Việt Nam 1
Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm giai đoạn 2013 -2017

Theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 32,76 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc vươn lên là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam với 23,94 tỷ USD, tăng mạnh 45,2%.

Trong khi đó, thị trường Mỹ đánh mất vị trí thứ 2 cho Hàn Quốc và trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam với kim ngạch 19,96 tỷ USD, tăng 12,9%.

Thị trường EU (28 nước) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch hai chiều là 19,66 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Trong 5 tháng năm 2017, mười đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam thì chỉ có 3 thị trường đạt thặng dư thương mại. Trong đó, Mỹ là đối tác đem lại thặng dư thương mại hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với 12,07 tỷ USD, tiếp theo là thị trường EU với với thặng dư 10,03 tỷ USD, thị trường Nhật Bản đạt được thặng dư nhỏ 152 triệu USD.

Trong khi đó về thâm hụt thương mại, thị trường Hàn Quốc đứng đầu với trị giá thâm hụt 12,96 tỷ USD, đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc với 11,5 tỷ USD...


Back to Top